Liikluskindlustus – mis see on?

Liikluskindlustus on kohustuslik vastutuskindlustus. Liikluses ei tohi kasutada sõidukit, millel ei ole liikluskindlustust. Kindlustusfirma (kindlustusandja) hüvitab liiklusõnnetuse põhjustaja tekitatud kahju kannatanule. Seega annab liikluskindlustus teile teadmise, et liiklusõnnetuse põhjustaja ei pea kahju ise hüvitama ja liiklusõnnetuses kannatanule tekitatud kahju hüvitatakse.

Liikluskindlustus – lepingu sõlmimine

Sõidukile liikluskindlustuse tegija ei pea olema sõiduki omanik. Liikluskindlustuse lepingu võib sõlmida igaüks. Eestis registreeritud sõiduki kindlustuse peab tegema kindlustusandjaga, kes on Eesti Liikluskindlustuse Fondi liige.
Lepingu sõlmimise kohta väljastab kindlustusandja teile poliisi. Teil on kohustus tasuda kindlustusmakseid. Kui soovite, väljastab kindlustusandja ka rohelise kaardi. Roheline kaart on poliisi eriliik, mis tõendab kindlustuskaitse kehtimist peale Eesti ja lepinguriikide ka rohelisel kaardil märgitud muus riigis. Sõlmitud lepingu andmed esitab kindlustusandja viivituseta liikluskindlustuse registrisse.

Kohustus sõlmida liikluskindlustuse leping

Liikluses ei tohi kasutada sõidukit, millel ei ole liikluskindlustust. Erandina ei pea Eestis liigeldes olema liikluskindlustust kaitseväe, kaitsepolitseiameti, Kaitseliidu ning politsei- ja piirivalveameti sõidukil.

Liiklusregistris registreeritud mootorsõidukil või selle haagisel peab olema kehtiv liikluskindlustuse poliis kogu aeg, arvestades kaht erandit:

  • kindlustuskohustust ei ole lepingu lõppemisele järgneva 12 kalendrikuu jooksul tingimusel, et selle aja jooksul ei osaleta sõidukiga liikluses ega kasutata sõidukit muul viisil, mis võib põhjustada kindlustusjuhtumi
  • vanasõiduk või võistlusauto, mida liikluses ei kasutata, ei pea olema kindlustatud.

Kui kindlustuskohustus on täitmata, rakendub sõiduki suhtes sundkindlustus, mis on tavalisest liikluskindlustusest kallim.

Loe lähemalt eesti.ee portaalist!

Liikluskindlustust on mugav ja kiire sõlmida www.kindlustused.ee lehel!